Konkurrera på orättvisa villkor

BOUST hjälper dig välja rätt strategi

Att välja rätt strategi

Det finns lika många affärsstrategier som det finns företag. Hur väljer du strategi? Och hur vet du att du valt rätt strategi? Goda råd och inspirerande exempel haglar över dig - från bekanta, affärspress och litteratur från hela världen. Skapa en ny marknad med disruptiv innovation, segla på de blå oceanerna, förbered dig för en exit eller gör hela värdekedjan kundtillvänd.


Affärsstrategi handlar om en enda sak: hur du tar dig mot ditt mål på det snabbaste, säkraste och förhoppningsvis roligaste sättet.


Vägen dit kantas av utmaningar, eftersom du och ditt team har för lite resurser för att göra allt och för många viljor för att göra något fokuserat. Ni måste välja på vilken marknad ni ska slåss, hur produkten eller tjänsten ska särskilja sig.


Läs mer om våra tjänster

Dra åt samma håll

Riktigt lyckad blir strategi först när den inbegriper hela företaget. Det börjar med ett konsensus i management-gruppen, och slutar inte förrän varje anställd är medveten om på vilket sätt hon bidrar till företagets framgång. Ändå är silo-tänkandet ytterst vanligt, där den företagsstrategin sällan implementeras fullt ut i enheterna, och där enhetens strategi inte styr det enskilda teamets arbete.


En revision av er strategi ger en konkret bild av hur hur företagets strategi uppfattas på olika nivåer, eventuella skillnader och risker.

Strategi för tillväxt

När du har bestämt dig för att börja växa står du inför en uppsjö val. Hur ska resurserna fördelas? Vilka är våra tillväxthinder och vilka problem måste vi adressera för att forcera dem? Hur ska vi agera för att frigöra tillväxtstyrkan i företaget, och hur gör vi det utan att ta onödiga risker?


Somliga företag kan se tillbaka på perioder av bibehållen tillväxt, upp till flera årtionen långa. Andra tycks ha parkerat sig på en blygsam nivå som på sin höjd följer inflationen - i bästa fall.


Ett par faktorer binder dessa framgångsrika företag samman, även om olikheterna företagen emellan är långt mycket större. BOUST hjälper er att identifiera vilka av faktorerna ni har och vilka ni saknar, samt definierar strategi för långvarig tillväxt med just era förutsättningar.

Second Opinion och strategisk revision

Ingen känner din verksamhet, dina kunder och den kontext din organisation fungerar inom bättre än du. Men lika väl som du känner dina omständigheter, lika färgad är du av dina erfarenheter.


De flesta organisationer lider av att strategin inte får tillräckligt motstånd under tillkomsten, skapas och implementeras utifrån felaktiga eller snäva antaganden och bristande förankring i organisationen.


Med etablerad metodik utvärderar BOUST er strategi, utifrån olika perspektiv beroende på vilken fas ni befinner er i.


Kontakt

Kontakta gärna BOUST: contact@boust.se


Besöksadress:
Karlbergsvägen 22
Stockholm

Postadress
BOUST Strategy
Parkgatan 20
112 30 Stockholm