EN

Konkurrera på orättvisa villkor

BOUST hjälper dig välja rätt strategi

Att välja rätt strategi

Det finns lika många affärsstrategier som det finns företag. Hur väljer du strategi? Och hur vet du att du valt rätt strategi? Goda råd och inspirerande exempel haglar över dig - från bekanta, affärspress och litteratur från hela världen. Skapa en ny marknad med disruptiv innovation, segla på de blå oceanerna, förbered dig för en exit eller gör hela värdekedjan kundtillvänd.


Affärsstrategi handlar om en enda sak: hur du tar dig mot ditt mål på det snabbaste, säkraste och förhoppningsvis roligaste sättet.


Vägen dit kantas av utmaningar, eftersom du och ditt team har för lite resurser för att göra allt och för många viljor för att göra något fokuserat. Ni måste välja på vilken marknad ni ska slåss, hur produkten eller tjänsten ska särskilja sig.


Läs mer om våra tjänster

Dra åt samma håll

Riktigt lyckad blir strategi först när den inbegriper hela företaget. Det börjar med ett konsensus i management-gruppen, och slutar inte förrän varje anställd är medveten om på vilket sätt hon bidrar till företagets framgång. Ändå är silo-tänkandet ytterst vanligt: affärsstrategin implementeras sällan fullt ut i alla funktionsenheter, enhetens strategi översätts inte till påtagliga mål för teamet eller individen, och återkopplingen mellan olika nivåer är obefintlig.


En revision av er strategi ger en konkret bild av hur hur företagets strategi uppfattas på olika nivåer, eventuella skillnader och risker.

Strategi för tillväxt

När du har bestämt dig för att börja växa står du inför en uppsjö val. Hur ska resurserna fördelas? Vilka är våra tillväxthinder och vilka problem måste vi adressera för att forcera dem? Hur ska vi agera för att frigöra tillväxtstyrkan i företaget, och hur gör vi det utan att ta onödiga risker?


Somliga företag kan se tillbaka på perioder av bibehållen tillväxt, upp till flera årtionen långa. Andra tycks ha parkerat sig på en blygsam nivå som på sin höjd följer inflationen - i bästa fall.


Ett par faktorer binder dessa framgångsrika företag samman, även om olikheterna företagen emellan är långt mycket större. BOUST hjälper er att identifiera vilka av faktorerna ni har och vilka ni saknar, samt definierar strategi för långvarig tillväxt med just era förutsättningar.

Second Opinion och strategisk revision

Ingen känner din verksamhet, dina kunder och den kontext din organisation fungerar inom bättre än du. Men lika väl som du känner dina omständigheter, lika färgad är du av dina erfarenheter.


De flesta organisationer lider av att strategin inte får tillräckligt motstånd under tillkomsten, skapas och implementeras utifrån felaktiga eller snäva antaganden och bristande förankring i organisationen.


Med etablerad metodik utvärderar BOUST er strategi, utifrån olika perspektiv beroende på vilken fas ni befinner er i.Resultatet är en värdering av möjligheterna att lyckas med den befintliga strategin samt en identifiering av förbättringsområden.

Uppdatera affärsmodellen

Ditt företags affärsmodell beskriver hur ditt företag tjänar pengar. På de flesta marknader förändras konkurrensen förhållandevis långsamt, med små och stegvisa förändringar i produktspecifikationer. Det finns ett alternativ som på samma gång kan förändra relationer till era kunder i grunden och lämna konkurrensen långt bakom - en ny affärsmodell.


En ny affärsmodell siktar på att leverera värde till dina kunder på ett mer effektivt och lojalitetsskapande sätt än dina kunder gör det. Det handlar om att titta sidledes på andra branscher, uppfinna något helt nytt eller integrera framåt eller bakåt i värdekedjan. Manipulation av affärsmodellen är ett kraftfullt verktyg som du ständigt bör fundera på.

Knivskarp vision underlättar strategiarbetet

Det är inte svårt att ta sig framåt om man saknar riktning, men det är snart sagt omöjligt att ta sig i mål.


Vikten av tydligt formulerad vision och mål är en förutsättning för att skapa effektiva strategier. Dessutom trivs dina medarbetare betydligt bättre på arbetsplatsen, presterar bättre, är anställda längre och blir starkare ambassadörer.


En vision består av en beskrivning av företagets värderingar och syfte, ett riktigt svårt men konkret mål och en beskrivning av hur världen ser ut när ni nått dit. Du anar inte hur något så enkelt får folk att ställa sig på led för att följa dig i din strävan.

Disruptiva strukturer - ta sikte på innovation

På ett par decennier har medellivslängden för stora företag minskat drastiskt. Oförmåga att förnya sig är den enskilt största anledningen.


De flesta branscher utvecklas ganska långsamt, då man konkurrerar om kundernas gunst med små, inkrementella, förändringar av mer eller mindre identiska erbjudanden. Man är så fokuserad på att underhålla den mest lönsamma kundgruppen att man missar stora möjligheter, och på sikt fastnar i en struktur som kan hota hela företagets existens. Fenomenet är väletablerat, men inte omöjligt att undvika.


Lösningen är att förekomma konkurrenterna genom att förändra marknaden, via så kallade disruptiva innovationer (en förändring av marknadsvillkoren). Det stora problemet är inte att genomföra innovationer, utan att ha en struktur som tillåter ditt företag att satsa på en disruptiv innovation.


BOUST skapar den struktur din organisation behöver för att kunna ta identifiera och genomföra disruptiva innovationer.


det digitala perspektivet - var förberedd i en föränderlig värld

Få industrier undgår att påverkas av de monumentala förändringar som en ökad grad av digitalisering för med sig. De som väljer att titta åt andra hållet kommer att få se kundstocken minska, uppleva en konkurrens från oväntade håll och slutligen få uppleva hur affärsmodellen inte längre klarar av att leverera värde i en värld där allt är sammankopplat - såväl praktiskt som i tanken.


Ju tidigare du kommer igång med den digitala transformationen, desto större är dina chanser att hänga med (om du tvivlar på det - det finns gott om empiri som stödjer den idén). Steget känns många gånger läskigt, eftersom det ofta kräver att företagets strategi görs om i grunden. Men det kanske är ett ganska lågt pris för överlevnad, och chansen att slå sig fram som en framtida marknadsledare?


BOUST arbetar med marknadens skarpaste konsulter för att identifiera och implementera digitala möjligeter.

utmärkta ledare

Riktigt lyckad blir strategi först när den inbegriper hela företaget. Det börjar med ett konsensus i management-gruppen, och slutar inte förrän varje anställd är medveten om på vilket sätt hon bidrar till företagets framgång. Ändå är silo-tänkandet ytterst vanligt, där den företagsstrategin sällan implementeras fullt ut i enheterna, och där enhetens strategi inte styr det enskilda teamets arbete.


En revision av er strategi ger en konkret bild av hur hur företagets strategi uppfattas på olika nivåer, eventuella skillnader och risker.

digital transformation

När du har bestämt dig för att börja växa står du inför en uppsjö val. Hur ska resurserna fördelas? Vilka är våra tillväxthinder och vilka problem måste vi adressera för att forcera dem? Hur ska vi agera för att frigöra tillväxtstyrkan i företaget, och hur gör vi det utan att ta onödiga risker?


Somliga företag kan se tillbaka på perioder av bibehållen tillväxt, upp till flera årtionen långa. Andra tycks ha parkerat sig på en blygsam nivå som på sin höjd följer inflationen - i bästa fall.


Ett par faktorer binder dessa framgångsrika företag samman, även om olikheterna företagen emellan är långt mycket större. BOUST hjälper er att identifiera vilka av faktorerna ni har och vilka ni saknar, samt definierar strategi för långvarig tillväxt med just era förutsättningar.

konkurrensfördelens död

Få föreställningar har varit så starka som den om strategins viktigaste uppgift: att ge ditt företag en hållbar konkurrensfördel. Men i bransch efter bransch blir det allt mer uppenbart att konkurrensfördelar är övergående, och det går snabbare och snabbare. Men det finns ingen anledning till panik - detta innebär fantastiska möjligheter för den alerte och förändringsbenägne.


I denna artikelserie diskuterar BOUST ett ramverk för att förhålla sig till konkurrensfördelar i en tid när de dör snabbare än du hinner dra nytta av dem.

Kontakt

Kontakta gärna BOUST: contact@boust.se


Besöksadress:
Karlbergsvägen 22
Stockholm

Postadress
BOUST Strategy
Parkgatan 20
112 30 Stockholm