Konkurrera på orättvisa villkorBOUST hjälper dig välja rätt strategi

STRATEGISK UTVECKLING

Världen är i ständig förändring, och den som vill bedriva verksamhet måste förändra delar av sin verksamhet för att hänga med. Svårigheten ligger i att förändras på ett sätt där du behåller eller skapar konkurrensfördelar. Möjligheterna är många, de externa krafterna svåra att identifiera och värdera och inte sällan lämnas mycket tid till en överlagd strategiprocess. Resultatet är ofta ad hoc-strategi, där valen görs på den information som finns råkar vara tillgänglig för tillfället.

BOUST träder här in och leder er igenom formuleringen av strategin, med avsikten att ni ska kunna konkurrera på orättvisa villkor – utveckla fördelar eller skydd som gör att konkurrenter känner att ni har en svårintagligt försprång inom just den nisch där ni verkar, och ha förutsättningarna att bevaka, förvalta och utveckla positionen.

Strategiutveckling är en agil process som inte följer någon linjär bana, eftersom förutsättningarna förändras under tiden som strategin utvecklas och implementeras. Verktygen och metoderna som används anpassas efter kundens förutsättningar, men leveransen är alltid en välförankrad implementerad strategi med en tydlig metod för uppföljning och korrigering.

Frågor som besvaras under processen:

  1. Formulering
    • Vilka styrkor och möjligheter kan ni utveckla till konkurrensfördelar – och vilken typ av strategi ska vi då ha (offensiv, defensiv, tillväxt, skydd)? Vilka ska vara delaktiga i formuleringen? Vilken spelplan ska ni tävla på? Är den långsiktiga målsättningen rimlig och inspirerande?
  2. Planering
    • Hur ska organisationen se ut för att ge strategin fullt genomslag? Är resursfördelningen anpassad för strategin? Ger incitamentsprogrammen rätt stöd för organisationen?
  3. Genomförande och uppföljning
    • Hur och när ska strategin kommuniceras? Hur ska den mätas och följas upp? Hur vet vi om den har lyckats?

 

 

 

 

Intresserad av den här tjänsten


captcha


captcha