Konkurrera på orättvisa villkorBOUST hjälper dig välja rätt strategi

HÖJ DEN STRATEGISKA KAPACITETEN

Även den allra bästa av tänkbara strategier behöver människor som tolkar och aktiverar den. Lär din organisation att tänka och agera strategiskt.

Att formulera en vinnande strategi är en konst, men frågan är om inte genomförandet av den är en större utmaning.

BOUST har identifierat tre övergripande delar som måste vara på plats för en framgångsrik implementering av din strategi:

  1. Explicita variabla faktorer: beroende på vilken strategi du väljer kommer du vara tvungen att utveckla olika kapaciteter inom din organisation, försöka påverka omvärlden eller satsa på specifika marknader.
  2. Implicita variabla faktorer: din strategi medför också en mängd antaganden som inte formuleras i strategin, men som kommer att ha stor inverkan på utfallet av din strategi – både sådana du kan påverka och sådana som står bortom din kontroll. Att identifiera dessa och förhålla sig till dem är avgörande för en framgångsrikt implementerad strategi.
  3. Statiska faktorer: för att en strategi ska gå att implementera finns det ett antal faktorer som måste vara på plats oavsett vilken strategi du har. Hit hör till exempel informationsflöde, beslutsrättigheter, återkopplingar och organisationens strategiska förståelse.

BOUSTs metod för att höja ditt företags strategiska kapacitet utgår från var i den strategiska cykeln du befinner dig. Vi arbetar alltid för att skapa ett agilt förhållningssätt till strategin, för att öka er möjlighet att hantera förändringar. Projektets olika faser är:

  • Discovery – projektplanering, workshop och intervjuer med nyckelpersoner i företaget
  • Analys – insamlad data vägs i sin helhet samman
  • Kvantifiering – risker och möjligheter värdesätts och prioriteras
  • Presentation – åtgärdsförslag presenteras i workshop med ledningsgrupp
  • Åtgärder – genomförande av punktinsatser prioritering och uppdragets omfattning samt uppföljning av genomförda insatser

Normalt omfång för ett projekt för ett mellanstort företag är 60-150 timmar. BOUST erbjuder alltid sina kunder fasta priser för arbete med strategisk kapacitet.

 

Intresserad av den här tjänsten


captcha


captcha